Zgodnie z polityką naszej działalności usługowej, nie stosujemy "sztywnego" modelu cen oferowanych przez nas usług.

Cennik usług zależny jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności oraz finalnego terminu realizacji zlecenia.

Większość cen jest ustalana ze zleceniodawcą w sposób indywidualny po konsultacji i ustaleniu warunków współpracy.