Instalacji telewizji CCTV (dozorowanej) umożliwia ciągły nadzór obiektów i przestrzeni w połączeniu z nieprzerwaną rejestracja zaistniałych zdarzeń.

 

W zależności od potrzeb naszych klientów, projektujemy i tworzymy proste instalacje monitoringu - przewidziane dla niewielkich obiektów oraz instalacje rozległe - przewidziane dla dużych obiektów, wymagających ciągłego i szczególnego nadzoru.

 

W celu sprostania wymaganiom naszych klientów oferujemy:

  • dostępność do szerokiego wyboru urządzeń różnej klasy wiodących firm na naszym rynku
  • zastosowania możliwości konfiguracji komunikowania się ze sobą urządzeń cyfrowych i analogowych
  • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami takimi jak: rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu, systemy przeciwpożarowe
  • profesjonalną obsługę w zakresie: projektowania, doboru urządzeń, instalacji i konfiguracji montowanych urządzeń

 

Do wykonania instalacji wykorzystujemy produkty:

VivotekBrickcomAxisFoscam